หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค

หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค ขายวัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ไอดี.ซีวิลเวิร์ค
  • ประกอบกิจการ: ขายวัสดุก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/2/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003392

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 116 หมู่บ้าน เกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี