หจ.ไปรยา ยางพารา

หจ.ไปรยา ยางพารา ประกอบกิจการรับซื้อและขายยางพารายางแผ่นยางก้อนยางดิบปาล์มน้ำมันทุกประเภท

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ไปรยา ยางพารา
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับซื้อและขายยางพารายางแผ่นยางก้อนยางดิบปาล์มน้ำมันทุกประเภท
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0413562003192

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 299 หมู่ที่ 8 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี