หจ.แพรธารา (2019)

หจ.แพรธารา (2019) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต(ขายสินค้าออนไลน์)

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.แพรธารา (2019)
  • ประกอบกิจการ: จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต(ขายสินค้าออนไลน์)
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0403562004920

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 209 หมู่ที่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี