หจ.เอ.เอ็ม ซีวิล

หจ.เอ.เอ็ม ซีวิล ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เอ.เอ็ม ซีวิล
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0943562000601

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 38/1 หมู่ที่ 6 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี