หจ.เอ็มทูดี อินเตอร์เทรด

หจ.เอ็มทูดี อินเตอร์เทรด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เอ็มทูดี อินเตอร์เทรด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/25/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0963558000414

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 21/43 หมู่ที่ 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี