หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น (2514)

หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น (2514) ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เอ็น แอนด์ เอ็น (2514)
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/23/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0363556001541

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 214 หมู่ที่ 11 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี