หจ.เอบีเค กรุ๊ป

หจ.เอบีเค กรุ๊ป ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกมะพร้าว

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เอบีเค กรุ๊ป
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกมะพร้าว
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 120,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0953559000574

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 21/17 หมู่ที่ 1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี