หจ.เรืองฤทธิ์การพาณิชย์

หจ.เรืองฤทธิ์การพาณิชย์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เรืองฤทธิ์การพาณิชย์
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/31/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0953559000248

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 111/1 หมู่ที่ 9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี