หจ.เพาเวอร์ เซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย

หจ.เพาเวอร์ เซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เพาเวอร์ เซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 400,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003422

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 220 ซอย11 (รัตนอุทิศ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี