หจ.เพอร์ไลท์ คอนสทรัคชั่น

หจ.เพอร์ไลท์ คอนสทรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างทางรถไฟ อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เพอร์ไลท์ คอนสทรัคชั่น
  • ประกอบกิจการ: รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างทางรถไฟ อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0943562000598

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 55 หมู่ที่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี