หจ.เปียณสเปคทีฟ

หจ.เปียณสเปคทีฟ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เปียณสเปคทีฟ
  • ประกอบกิจการ: การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503562009114

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 63/2 หมู่บ้าน เสาหิน หมู่ที่ 3 ซอย7 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี