หจ.เทียบแก้วรุ่งเรืองการก่อสร้าง 2019

หจ.เทียบแก้วรุ่งเรืองการก่อสร้าง 2019 รับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เทียบแก้วรุ่งเรืองการก่อสร้าง 2019
  • ประกอบกิจการ: รับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/20/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003520

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 413/1 หมู่ที่ 2 ถนนไชยศรอุทิศ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี