หจ.เจ.เค.ที.โลจิสติก แอนด์ ทรานสปอร์ต

หจ.เจ.เค.ที.โลจิสติก แอนด์ ทรานสปอร์ต ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.เจ.เค.ที.โลจิสติก แอนด์ ทรานสปอร์ต
  • ประกอบกิจการ: ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003473

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 12 ถนนอิสลามบำรุง 2 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี