หจ.ฮอว์ค แมน

หจ.ฮอว์ค แมน ให้บริการใช้นกเหยี่ยวไล่นกรบกวนทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ฮอว์ค แมน
  • ประกอบกิจการ: ให้บริการใช้นกเหยี่ยวไล่นกรบกวนทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/18/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003503

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 11 หมู่ที่ 2 ถนนนาทวี-ประกอบ ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี