หจ.อัลฮาดีส

หจ.อัลฮาดีส ประกอบกิจการบริหารการตลาด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.อัลฮาดีส
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการบริหารการตลาด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/31/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0943557000437

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 112/43 หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี