หจ.สีวลี อินทิเรียแอนด์คอนสตรัคชั่น

หจ.สีวลี อินทิเรียแอนด์คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.สีวลี อินทิเรียแอนด์คอนสตรัคชั่น
  • ประกอบกิจการ: รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/2/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0413562003125

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 184/8 หมู่ที่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี