หจ.สองพี่น้องยางแผ่น

หจ.สองพี่น้องยางแผ่น ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.สองพี่น้องยางแผ่น
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0913562000318

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 124 หมู่ที่ 5 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี