หจ.วีวัน รับเบอร์ สตูล

หจ.วีวัน รับเบอร์ สตูล ประกอบกิจการซื้อ ขาย แปรรูป ยางพารา

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.วีวัน รับเบอร์ สตูล
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการซื้อ ขาย แปรรูป ยางพารา
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/23/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0913560000230

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 45/1 หมู่ที่ 2 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี