หจ.วีรรัตน์ 991

หจ.วีรรัตน์ 991 ประกอบธุรกิจขายตรงสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.วีรรัตน์ 991
  • ประกอบกิจการ: ประกอบธุรกิจขายตรงสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/25/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 200,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0703558000076

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 99/1 หมู่ที่ 2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี