หจ.วิสาหกิจชุมชนฉิม

หจ.วิสาหกิจชุมชนฉิม ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายการแปรรูปประเภทไวน์จากพืช ผัก และผลไม่ เช่น เมล่อน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.วิสาหกิจชุมชนฉิม
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายการแปรรูปประเภทไวน์จากพืช ผัก และผลไม่ เช่น เมล่อน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0913562000326

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 79 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี