หจ.วรศักดิ์

หจ.วรศักดิ์ การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.วรศักดิ์
  • ประกอบกิจการ: การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/18/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0943562000636

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 286/572 หมู่ที่ 11 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี