หจ.ร่มโพธิ์ทอง19

หจ.ร่มโพธิ์ทอง19 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ร่มโพธิ์ทอง19
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/3/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0723562001286

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 210 หมู่ที่ 2 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี