หจ.ฟิสิกส์เจริญพาณิชย์

หจ.ฟิสิกส์เจริญพาณิชย์ ประกอบกิจการรับซื้อขายยาง ยางดิบ ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ฟิสิกส์เจริญพาณิชย์
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับซื้อขายยาง ยางดิบ ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303562006231

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 15 (นอกเขตฯ) หมู่ที่ 15 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี