หจ.พรุโนราห์ฟาร์ม

หจ.พรุโนราห์ฟาร์ม ประกอบกิจการ การเลี้ยงสุกรขุน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.พรุโนราห์ฟาร์ม
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการ การเลี้ยงสุกรขุน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0933562000954

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 233 หมู่ที่ 11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี