หจ.ปุญญพัฒน์ทวีทรัพย์สมบูรณ์

หจ.ปุญญพัฒน์ทวีทรัพย์สมบูรณ์ คาร์แคร์ ประดับยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ปุญญพัฒน์ทวีทรัพย์สมบูรณ์
  • ประกอบกิจการ: คาร์แคร์ ประดับยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/20/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0403562005021

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 999 หมู่บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 14 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี