หจ.ประสงค์ทรัพย์ โคราช

หจ.ประสงค์ทรัพย์ โคราช ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายน้้ำแข็ง น้ำดื่ม

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ประสงค์ทรัพย์ โคราช
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายน้้ำแข็ง น้ำดื่ม
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/27/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313559001096

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 15/1 หมู่ที่ 2 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี