หจ.บ้านใต้ กีวี

หจ.บ้านใต้ กีวี ประกอบกิจการโรงแรม

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.บ้านใต้ กีวี
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงแรม
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/19/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 4,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0843562003202

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 100/68 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี