หจ.บางลาง

หจ.บางลาง การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.บางลาง
  • ประกอบกิจการ: การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/4/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0953562000512

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 450 หมู่บ้าน สนามบิน หมู่ที่ 1 ถนนศรีบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี