หจ.นุจรีย์รุ่งเรืองการโยธา

หจ.นุจรีย์รุ่งเรืองการโยธา รับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานโยธา

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.นุจรีย์รุ่งเรืองการโยธา
  • ประกอบกิจการ: รับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานโยธา
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0493562001122

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 129 หมู่ที่ 12 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี