หจ.นราเรืองโรจน์

หจ.นราเรืองโรจน์ รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.นราเรืองโรจน์
  • ประกอบกิจการ: รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/31/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0963542000118

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 146 หมู่ที่ 6 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี