หจ.ท็อป ซีวิล

หจ.ท็อป ซีวิล ค้าวัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ท็อป ซีวิล
  • ประกอบกิจการ: ค้าวัสดุก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/24/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0943562000644

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 46 หมู่ที่ 4 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี