หจ.ทิพย์พิชชา คอนสตรัคชั่น

หจ.ทิพย์พิชชา คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ทิพย์พิชชา คอนสตรัคชั่น
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 500,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0913562000334

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 430 หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี