หจ.ทรีคิว เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

หจ.ทรีคิว เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตในโรงงาน

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ทรีคิว เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
  • ประกอบกิจการ: การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตในโรงงาน
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 10/11/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 100,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133560002779

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 80/159 หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 39 หมู่ที่ 8 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี