หจ.ซีย์ไอทีเน็ตเวิร์ค

หจ.ซีย์ไอทีเน็ตเวิร์ค รับติดตั้ง ซ่อแซม จำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและสินค้าไอที

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ซีย์ไอทีเน็ตเวิร์ค
  • ประกอบกิจการ: รับติดตั้ง ซ่อแซม จำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและสินค้าไอที
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0953562000521

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 140/6 ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี