หจ.ชัยฤทธิ์ การก่อสร้าง

หจ.ชัยฤทธิ์ การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.ชัยฤทธิ์ การก่อสร้าง
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/18/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0933562000962

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 205 หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี