หจ.จรัญ การไฟฟ้า

หจ.จรัญ การไฟฟ้า การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: หจ.จรัญ การไฟฟ้า
  • ประกอบกิจการ: การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/12/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0903562003449

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 30/1 หมู่ที่ 3 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี