บจ.166คอนสตรัคชั่น จำกัด

บจ.166คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.166คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/16/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745562011267

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 88/37 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี