บจ.ไวท์ ไลท์นิ่ง จำกัด

บจ.ไวท์ ไลท์นิ่ง จำกัด ประกอบกิจการกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.ไวท์ ไลท์นิ่ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105562203161

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 60/139 หมู่บ้าน กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี