บจ.โรงน้ำแข็งทรัพย์สมบัติ จำกัด

บจ.โรงน้ำแข็งทรัพย์สมบัติ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.โรงน้ำแข็งทรัพย์สมบัติ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/3/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 30,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0925562001545

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 433/5-6 ถนนกันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี