บจ.โทเทิล เทรด จำกัด

บจ.โทเทิล เทรด จำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้า ส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูปของพลาสติกทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.โทเทิล เทรด จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการซื้อมาขายไป นำเข้า ส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูปของพลาสติกทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/13/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0205562045662

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 222/233 หมู่บ้าน ธนาลัย หมู่ที่ 6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี