บจ.โคตรทิพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บจ.โคตรทิพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.โคตรทิพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/27/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 3,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006733

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 113 ถนนเอียดอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี