บจ.แคปปิตอลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บจ.แคปปิตอลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบกิจการการสร้างอาคารเพื่อเแบ่งเป็นห้องเช่าอยู่อาศัย หรือประกอบกิจการค้า

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.แคปปิตอลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการการสร้างอาคารเพื่อเแบ่งเป็นห้องเช่าอยู่อาศัย หรือประกอบกิจการค้า
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0365562000943

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 111 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี