บจ.เอ.เอส.99 อินเตอร์เทรด จำกัด

บจ.เอ.เอส.99 อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทางสื่อออนไลน์ เว็บไซด์ เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และสินค้าอื่นๆ ทุถกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เอ.เอส.99 อินเตอร์เทรด จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทางสื่อออนไลน์ เว็บไซด์ เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และสินค้าอื่นๆ ทุถกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0245562004478

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 73/358 หมู่ที่ 8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี