บจ.เอ.เค พลัส เทรดดิ้ง จำกัด

บจ.เอ.เค พลัส เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจขายตรง สินค้าขายตรง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เอ.เค พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบธุรกิจขายตรง สินค้าขายตรง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/27/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105547047502

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 169/99-100 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี