บจ.เอส.อาร์ซีพี คอนกรีต จำกัด

บจ.เอส.อาร์ซีพี คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เสาคอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เอส.อาร์ซีพี คอนกรีต จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เสาคอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 9/30/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 5,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145562004479

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 200/3 หมู่บ้าน ลา วิลล์ล่า หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี