บจ.เวียคอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

บจ.เวียคอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เวียคอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/25/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745562011381

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 171/51 หมู่ที่ 13 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี