บจ.เพื่อน วทน.38 จำกัด

บจ.เพื่อน วทน.38 จำกัด ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะทุกประเภท

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เพื่อน วทน.38 จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะทุกประเภท
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0435562001108

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 149 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี