บจ.เพลซ อินทิเกรชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บจ.เพลซ อินทิเกรชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เพลซ อินทิเกรชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/25/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905562006709

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 14/1 หมู่ที่ 4 ถนนรอบเกาะ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี