บจ.เทรนเลอร์ แทรกเตอร์ คอนกรีต จำกัด

บจ.เทรนเลอร์ แทรกเตอร์ คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้นคอนกรีต ท่ออัดแรง อิฐและคอนกรีต

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เทรนเลอร์ แทรกเตอร์ คอนกรีต จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้นคอนกรีต ท่ออัดแรง อิฐและคอนกรีต
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 9/9/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 1,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845562009661

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 98/1 หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี