บจ.เชียงใหม่ โคซี่โซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บจ.เชียงใหม่ โคซี่โซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการซื้อขาย รถยนต์

ข้อมูลธุรกิจ

  • ชื่อธุรกิจ: บจ.เชียงใหม่ โคซี่โซน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ประกอบกิจการ: ประกอบกิจการซื้อขาย รถยนต์
  • จดทะเบียนเมื่อวันที่: 12/6/2562
  • จดทะเบียนด้วยทุน: 2,000,000 บาท
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505562019235

ที่อยู่ธุรกิจ

  • 410/12 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลทางการเงิน

  • งบการเงิน
  • งบกำไร-ขาดทุน
  • ข้อมูลทางภาษี
  • รายงานทางบัญชี